Het perceel aan de Broekwegschouw waar Hotel-restaurant De Sniep staat heeft een horecabestemming, dus mogen er geen woningen staan. De bouwer bepaalt zelf bij zijn aanvraag welke procedure hij wil volgen.

Chronos kiest voor de bouw van de appartementen een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning met van het bestemmingsplan afwijkend gebruik. Dat houdt in dat de horecabestemming ongewijzigd blijft, maar dat Chronos toestemming vraagt om er vanaf te wijken. Het stadsbestuur mag die vergunning verlenen, maar alleen als de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar afgeeft. 

[instagram-feed]