Wij zijn Monoliet, belangenorganisatie voor laagbouw in de Leyens.

Aanleiding

Aan de rand van het Binnenpark is Hotel-restaurant De Sniep gevestigd. Wegens gebrek aan opvolging en/of overname is de eigenares echter van plan haar bedrijf te verkopen aan projectontwikkelaar Chronos. De plannen van Chronos houden in: de bouw van 132 woningen op deze plek, verdeeld over twee woontorens, resp. 8 en 15 woonlagen, met een hoogte van maar liefst 46,5 en 25,5 meter! Binnen dit plan is ook een doorgaande weg over het terrein en een uitgang naar de Zwaardslootseweg gepland.

Vele omwonenden uit de Stroken, de Hoven, de Schouwen en de Zijden zijn verontrust over de gevolgen voor hun woon- en leefmilieu.

Omdat deze plannen een grote impact hebben op alle omwonenden willen we mensen samenbrengen om kennis en kunde te delen, en zo onze gezamenlijke belangen te behartigen

Vanuit die gedachte hebben we in Q1 2021 een groep kunnen samenstellen van buurtgenoten die bereid zijn een actieve rol in te nemen in het verdedigen van de belangen van onze buurt.

Onze slogan is dan ook: Stop de plannen voor hoogbouw aan het Binnenpark!

De symboliek van de naam ‘Monoliet’

Een monoliet is een rots die door competentieverschillen van gesteente uitsteekt boven of uit zijn omgeving. Een monoliet is een zuil, pijler of bouwwerk uit één enkele steen.

De naam stroomt over van symboliek. U herinnert zich wellicht de vele nieuwsberichten van eind 2020, begin 2021, rondom het verschijnen van monolieten op diverse plekken in de natuur: Eenvoudige massale objecten die allerminst mooi waren. Deze hoorden daar duidelijk niet thuis en waren ook nog eens zonder overleg geplaatst.

Ze trokken een groot nieuwsgierig publiek aan. Dat publiek verzorgde verkeersproblemen: Toegangswegen konden het verkeer niet aan, en de bezoekers maakten van de omgeving van de monolieten een drukke rommelige parkeerplaats. De aanloop verstoorde ook de oorspronkelijke leefomgeving behoorlijk.

Gelukkig liep het goed af: De monolieten verdwenen even plotseling als ze verschenen, en de leefomgeving herstelde zich weer.

Wij zien veel parallellen met de nieuwbouwplannen van Projectontwikkelaar Chronos uit Katwijk. Vanuit het niets zou de buurt ineens twee massieve hoogbouw-blokkendozen aan het mooie Binnenpark krijgen; een mooie plek waar deze gedrochten duidelijk niet thuishoren. De verkeerssituatie zal verslechteren met een dagelijkse stroom bewoners en bezoekers, wat o.a. problemen voor de naastliggende basisschool zal verzorgen en de parkeergelegenheid en veiligheid van de overige wijkbewoners.

Laat het ook voor de Binnenpark-monolieten goed aflopen: Dat dit plan als sneeuw voor de zon mag verdwijnen en het karakter van de buurt rondom het binnenpark daarmee behouden kan blijven.

Organisatie

Met de belangenorganisatie ‘Monoliet’ zullen we trachten de omgeving rondom en het Binnenpark zelf, niet ten prooi te laten vallen aan hoogbouw. Door middel van de werkgroepen ‘Verkeer & Parkeren’, ‘Park & Natuur’, ‘Stedenbouw & Erfgoed’, ‘Media’ en ‘Gemeente Politiek’ zullen we alle stakeholders rondom het Binnenpark scherp houden. Om daarmee een buitenproportioneel hoogbouwplan zoals nu bij ‘De Sniep’ te voorkomen.

Steunbetuigingen

Steun het protest tegen De Sniep hoogbouwplannen door de Monoliet-enquête in te vullen en de ‘Stop De Sniep hoogbouw’ poster voor uw raam te hangen.

[instagram-feed]