Een klein stukje geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood groot, en vooral in de grote steden was er weinig ruimte om nieuwe woningen te bouwen. De gemeente Den Haag bedacht een oplossing: er moest een geheel nieuwe stad voor 100.000 mensen worden gebouwd. Een satellietstad van Den Haag die de naam Wilsveen zou krijgen. De huizen zouden voornamelijk worden gebouwd op Zoetermeerse grond. Hoewel de gemeenteraad van (het kleine boterdorp) Zoetermeer dit plan aanvankelijk afwees drong de minister in 1958 aan op het realiseren van de satellietstad. Daarop bood Zoetermeer schoorvoetend aan om te groeien tot een plaats met 40.000 inwoners; dan zouden er ten minste 25.000 mensen uit de Haagse agglomeratie kunnen wonen. Pas in 1962 werd gezamenlijk besloten dat Den Haag en Zoetermeer in goed overleg het probleem van de Hagenaars zouden oplossen en werd het officieel de groeikern van Den Haag.

Bouwplannen

De eerste stedenbouwkundige ontwerpen betroffen de Palensteinpolder en Driemanspolder, waarmee de overgang van dorp naar stad een feit werd. Aan de kant van het dorp moesten eengezinswoningen komen en elders hoogbouw. Uiteindelijk verschenen er 613 eengezinswoningen en 2770 woningen in galerijflats of woontorens.

Het bouwen vond plaats op basis van een structuurplan. Meerzicht, Buytenwegh de Leyens en Seghwaert waren al in 1965 in de vorm van een maquette te zien.

In 1985 volgde Noordhove en vervolgens rezen het Stadscentrum, Rokkeveen en in 2000 Oosterheem uit de grond. Momenteel telt Zoetermeer ruim 125.000 inwoners, in 56.196 woningen.

Hoogbouw

Zoetermeer bereikte met de bouw van Oosterheem ook in het noordoosten haar gemeentegrenzen. De polders in het noorden behoren tot het Groene Hart en mogen niet bebouwd worden. Een verdere uitbreiding van het bouwvolume en aantal woningen kan alleen gerealiseerd worden door hoogbouw of ten koste van het schaarse groen.

Er wordt gezocht maar een betere balans tussen het aantal sociale huurwoningen en duurdere vrije sector woningen. Voor de gemeente is het ook een probleem dat jongeren die rond 1970 massaal naar Zoetermeer verhuisden inmiddels tegen hun pensioen aan zitten, hun kinderen het huis uit zijn en als ‘Empty Nesters’ een huis bewonen waarin gemakkelijk een gezin gehuisvest kan worden.

Groen

Zoetermeer is een groene gemeente en is trots op dit groen. Door het hoge percentage eengezinswoningen is er veel privégroen en daarnaast veel ruimte met openbaar groen. De stads- en wijkparken bieden recreatieruimte en heel veel natuur, maar geven vooral de woonomgeving een mooi open en groen karakter. Ook het Binnenpark is een oase van rust en ruimte midden in onze wijk Buytenwegh de Leyens.

Hotel-restaurant De Sniep ligt aan de ingang van dit park. Wij zijn oprecht van mening dat de bouw van woontorens op die plek een onaanvaardbare aanslag is op al het moois dat het Binnenpark ons als omwonenden, maar ook voor het aangezicht van de gehele buurt biedt.

[instagram-feed]