De twee woontorens zullen letterlijk hun schaduw over het Binnenpark en een flink aantal laagbouwwoningen werpen. Het rustige, besloten en intieme karakter van het groene park verdwijnt.

De gevolgen voor het verkeer zijn ingrijpend, de verkeersdrukte zal fors toenemen. De Zwaardslootseweg is nu al de drukste route naar de A4 met files bij de rotonde. Op de rotonde die de Hovenbuurt met de Schouwenbuurt verbindt zijn (bijna)aanrijdingen met fietsers en voetgangers aan de orde van de dag. Over de zebra’s van deze rotonde vindt vrijwel de gehele dag verkeer van fietsers en voetgangers plaats, die van geluk mogen spreken als het motorverkeer tijdig stopt om hen de verplichte voorrang te verlenen.

De toekomstige weg die als in/uitrit van het woontorenterrein naar de Zwaardslootseweg moet dienen zal een niet ongevaarlijke ‘invoeg’- situatie tot gevolg hebben en de eerder genoemde verkeersdrukte vergroten.

Hoewel er op het woontorenterrein in parkeerplaatsen wordt voorzien, zal dit niet voldoende zijn en zullen bezoekers van de bewoners aldaar een parkeerplek zoeken in de pal tegenover het terrein liggende wijken (Schouwen en Stroken), waar op dit moment al van een tekort aan parkeerplaatsen sprake is.

Over het algemeen worden hoge woontorens niet als ‘mooi’ in het groene landschap ervaren. Omwonenden zijn bang dat hun huizen in waarde zullen verminderen omdat aspirant-kopers terug zullen schrikken voor alle hierboven genoemde gevolgen van de bouw van twee woontorens.

[instagram-feed]