De Sniep, van “landgoedarchitectuur” naar “torenflatbuurt” ?

Het werd in 2009 mooi verwoord, toen “de Sniep” parkgrond van de Gemeente Zoetermeer mocht
overnemen t.b.v. hotelbouw. Met “de Sniep” aan de oudste weg van Zoetermeer, de “Broekweg” (schouw),
krijgt het park een landgoedallure, was het statement. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Zoetermeer nu
oogluikend lijkt te gaan toestaan dat een projectontwikkelaar hoogbouw van 25 en 46 meter wil plegen op
dit grondstuk!? Wat heeft de gemeente Zoetermeer in de afgelopen bijna 20 jaar en zelfs nog zeer
recentelijk allemaal aan de Zoetermeerse bewoners voorgehouden over dit gebied?


Lees je met ons mee?

Vanuit de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl

• Op de kadastrale percelen 6115 en 3799 van de Sniep rust de enkelbestemming “Horeca”. Waarbij op
dit perceel volgens het onherroepelijke bestemmingsplan de bouwhoogte is vastgesteld op 8,5 meter
maximaal.

Hoogbouw staat wel in een erg groot contrast ten opzichte van de huidige 8,5 meter maximale
bouwhoogte volgens het huidige bestemmingsplan.

Uit de “Visie Binnenstad 2040” uitgegeven door de Gemeente Zoetermeer

 • In de Visie Binnenstad 2040 vallen de kadastrale percelen 6115 en 3799 van de Sniep overduidelijk
  buiten de genoemde deelgebieden waar stedelijke hoogbouw plaats zou kunnen vinden (pg. 38).
 • In Bijlage 1 (pg. 83) wordt duidelijk vermeld dat:
  • de “Hoogbouwvisie 2004” onverkort van kracht is voor de hele gemeente en dus ook de hele
   binnenstad.
  • De initiatieven voor hoogbouw zullen altijd moeten passen in een voor die locatie op te stellen
   stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.

Zou het opgestarte participatietraject daarmee een gemeentelijk kunstje worden om toch “legitiem” met
instemming van “belanghebbenden”, het bestemmingsplan te wijzigen?


Uit de “Hoogbouwvisie 2004” uitgegeven door de Gemeente Zoetermeer

• De kadastrale percelen 6115 en 3799 van de Sniep liggen in een gebied waar het accent op laagbouw
ligt, waar de nadruk op het rustige, suburbane wonen ligt (pg. 20).

• Er wordt letterlijk vermeld: De locaties bij de stadsentrees Amerikaweg, Zwaardslootseweg en
Azieweg/Noord Aa passen in het hoogbouwmodel maar vervallen, omdat hoogbouw op deze locaties te
dominant wordt geacht.

Dit laatste punt brengt de kern van het thema naar voren. JA, hoogbouw aan de Zwaardslootseweg (hoek
Broekwegschouw) is absoluut dominant, gezien alle rondom liggende wijken met laagbouw!


Uit “Conceptvisie binnenpark 2009” uitgegeven door de Gemeente Zoetermeer

• Letterlijk wordt vermeld: De oorspronkelijke functie van de oude Broekweg (Broekwegschouw) als
occupatie-as maakt dit oude lint met een historische betekenis voor de ontwikkeling van Zoetermeer, bij
uitstek geschikt voor de vestiging van één of twee kleinschalige stedelijke voorzieningen. Voorzieningen
die tevens als stapstenen fungeren in de verbinding met het stadshart.

Hoogbouw is niet de geschikte wijze om in die “verbinding” tussen een laagbouwwijk en het stadshart te
voorzien.

In de (omgeving-)plannen is tot op heden met geen woord gesproken over hoogbouw in de Leyens, richting
de Zoetermeerse burgers. Laagbouw was, is en blijft de maatstaf. Een verdere toekomstige hoogbouw-
precedentwerking in de wijk (op andere locaties zoals bv. wijktuin de Zoete Aarde) naar aanleiding van het
bouwproject voorstel “de Sniep” moet worden uitgesloten.

Het woonkarakter van deze omgeving zou NIET ten prooi mogen vallen aan oprukkende hoogbouw vanuit
het stadshart en projectontwikkelaars met enkel oog voor winstbejag. Gericht kijken naar andere passende
woonvormen past meer bij deze tijd, dan simpelweg een terrein voorzien van twee torenflats.
Niet voor niets is al jaren vanuit de hoogbouwvisie een kernzone voor hoogbouw uitgedragen met vooral
aan de noordzijde van het stadshart een duidelijke afgebakende visie richting laagbouw. Nota bene een
visie uitgedragen door de Gemeente Zoetermeer zelf. De eigen burgers verloochenen ten gunste van een
projectontwikkelaar …… Lekker makkelijk!

Dit is een publicatie van de Werkgroep Stedenbouw van de Actiegroep “Monoliet”.

[instagram-feed]