Gevolgen van woningbouw op het terrein van De Sniep voor verkeer

Hotel-restaurant De Sniep had overdag een beperkte aantrekkende werking voor autoverkeer.
Recepties en trouwpartijen gaven overdag soms een piek en diners en avondbijeenkomsten konden in de
avonduren voor meer drukte zorgen.

Indien wordt overgegaan tot woningbouw heeft verschillende effecten:

Verkeersveiligheid

Fietspad langs de Sniep

De Sniep is gelegen aan een fietspad dat onderdeel is van het zogenaamde nachtnet voor fietsverkeer dat
in de spits en rond de begin – en eindtijden van het basis- en voortgezet onderwijs druk gebruikt wordt
door (jonge) scholieren en sportieve woon-werkverkeerfietsers.
In de huidige situatie levert dat weinig verkeersconflicten op omdat bezoekers van recepties, het restaurant
en het hotel vooral op andere tijden in- en uitrijden.

Indien de bestemming zou worden gewijzigd in woningbouw, heeft dit een verhoging en verschuiving van
de verkeersintensiteit van autoverkeer tot gevolg, waardoor conflicten tussen fietsers en auto’s op de
Broekwegschouw sterk zullen toenemen. Denk alleen maar aan de grote aantallen bezorgers.
Dat heeft negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Dus

NIET DOEN

Kruising Aïdaschouw en Broekwegschouw,

Ook deze –onoverzichtelijke – kruising krijgt, bij een bestemming woningbouw, met name in de spits te
maken met een verhoging van de intensiteit van gemotoriseerd verkeer.
Bij de huidige bestemming van de Sniep liggen op deze kruising de drukkere tijdstippen op andere delen
van de dag.

De Aïdaschouw is, als gevolg van de filevorming tussen de Europaweg en de Zwaardslootseweg, een
sluiproute via de Ondineschouw en Aïdaschouw. Dus niet alleen bestemmingsverkeer, maar ook het
doorgaande verkeer belast deze kruising.
Ook dat heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid, dus

NIET DOEN

Doorstroming verkeer op rotonde

De rotonde nabij de Sniep is door Royal Hashkoning DHV ten behoeve van een eventuele Outlet Mall
onderzocht.
De conclusie van dit onderzoek is dat deze rotonde, ook zonder de komst van een Outlet Mall, voor de
doorstroming van het verkeer een te grote bottleneck vormt en dat de rotonde zal moeten worden
vervangen door een kruispunt met verkeerslichten.

De verkeerskundige oplossing die door Mobicon voor de door Chronos beoogde herontwikkeling wordt
geadviseerd, betekent een verdere belasting van de rotonde, vooral door het verkeer dat deze vanaf het
noorden nadert en dat dan over de rotonde een rondje moet rijden om de beoogde inrit te bereiken.
Als wordt overgegaan tot het door Royal Hashkoning geadviseerde kruispunt ter vervanging van de
rotonde, is dat zelfs niet meer mogelijk.
Conclusie is dat het extra verkeer op de rotonde de huidige problemen alleen maar vergroot, dus

NIET DOEN

Dit is een publicatie van de Werkgroep Verkeer van de Actiegroep “Monoliet”

[instagram-feed]