De Sniep, wordt dit een verhaal van gebroken beloften?

De Gemeente Zoetermeer heeft ons altijd doen geloven dat ze groen denkt en groen doet. Er zijn door de
Gemeente vele beleidsnotities gemaakt vol bloemrijke taal over natuur en milieu. We zijn met zijn allen
gaan geloven dat de Gemeente het goed met ons en onze groene omgeving voor heeft. Maar als er een
belegger langskomt met een zak geld, dan gaan alle prachtige beleidsvoornemens direct in de prullenbak.

Lees je met ons mee?

Uit Zoetermeer 2040

• De natuurlijke omgeving, rust en ruimte zijn de oorspronkelijke suburbane kwaliteiten van Zoetermeer.
In Zoetermeer woon je in de natuur. Naar 2040 toe gaat het om het versterken van deze kwaliteiten
(pg. 18).
• Zoetermeer wil (weer) een koploperspositie innemen als het gaat om nieuwe en vernieuwende
woonvormen. Hiermee vergroten we onze (woon)aantrekkelijkheid (pg. 15).
• We zorgen voor een aaneengesloten dooradering van het groenblauwe netwerk in de stad (pg. 18).
• We koesteren de groene historische polderlinten. Deze zijn van onschatbare waarde voor de stad (pg.
18).

Dus we plaatsen een paar torenflats op de hoek van het Binnenpark en het historische lint De Broekweg?

Uit Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer 2020-2023

• We zijn trots op en investeren in onze parken en natuur- en recreatiegebieden. Het groene karakter
moet behouden blijven. Volbouwen is geen optie (pg. 22).

Kennelijk is volbouwen wel een optie.

Uit De Groenkaart Zoetermeer

• Over Europaweg, begin Zwaardslootse weg. “De continuïteit van de laan, met zoveel mogelijk
aaneengesloten kronen, is uitgangspunt voor de boomstructuur.”

Aaneengesloten kronen, grapje.

Uit: Toelichting Raadsbesluit nr. DOC-2015-006613

• Bij het verbeteren van het groen gaat het met name om het verbeteren van de belevingswaarde,
onder meer door het verhogen van de attractiviteit ervan (p. 5).

We raden iedereen aan om rond andere hoogbouw te gaan kijken naar de belevingswaarde van het groen.

Uit Visie biodiversiteit 2013

• De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de groene gebieden en daarmee voor het
op peil houden van de biodiversiteit. Het is dus erg belangrijk dat biodiversiteit in een vroeg stadium
volwaardig wordt meegewogen bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen en
(her)inrichting van het openbaar gebied (pg. 12)

Het lijkt erop dat de Gemeente helemaal niet van plan is om te doen wat ze ons, de bewoners, in de loop
der jaren heeft voorgespiegeld. Als je de bovenstaande documenten doorleest dan kom je tien keer meer
turbotaal tegen van dezelfde strekking. Het is allemaal prachtig wat de Gemeente gaat doen. Maar wij
vrezen dat het loze woorden zijn. Dat geldt niet alleen voor het omgaan met het groen in de stad, maar ook
voor de woningbouw. De Gemeente dreigt mee te gaan met een volstrekt willekeurig plan van een
belegger om van Zoetermeer maar weer een flatstad te maken. Er zijn toch woningen nodig? De belofte om
eerst gericht te kijken naar bijzondere woonvormen (tinyhouses, knarrenhofjes, houtbouw, zelfbouw,etc)
uit Zoetermeer 2040 wordt niet gestand gedaan. Lekker makkelijk!

Dit is een publicatie van de Werkgroep Park en Natuur van de Actiegroep “Monoliet”

[instagram-feed]