Spelregels voor nieuw plan woningbouw De Sniep

Spelregels voor nieuw plan woningbouw De Sniep

De gemeente Zoetermeer heeft na overleg met buurtbewoners vastgelegd waaraan een plan voor woningbouw op de plek van hotel/restaurant De Sniep aan de Broekwegschouw moet voldoen. Het gebouw mag niet hoger zijn dan zeven verdiepingen, wordt gasloos en energiezuinig, met een ‘groene’ afwerking en krijgt een binnentuin.

Het college heeft deze zogenoemde randvoorwaarden voor woningbouw voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. In de randvoorwaarden staat ook dat er een voorkeur is voor levensloopbestendige woningen voor de zogenaamde ‘empty nesters’ uit de wijk Buytenwegh de Leyens. Verder komt er een wandelroute vanaf de rotonde over het terrein van het gebouw naar het Binnenpark.

Bewoners en bezoekers parkeren onder een verdiept aangelegd parkeerdek. Het dak van het parkeerdek wordt onderdeel van de groene wandelroute naar het Binnenpark. Vanaf de Zwaardslootseweg komt er een in- en uitrit naar de nieuwe appartementen. De gemeente heeft plannen om dit jaar een onderzoek te starten naar de rotonde en de aansluiting met de omliggende wegen. Eén van de mogelijkheden is om de ontsluiting met de Aïdaschouw aan te passen naar een T-splitsing met verkeerslichten. Tijdens het onderzoek wordt ook bekeken of de in- uitrit aan de Zwaardslootseweg mogelijk is.

Overleg met de buurt
Ontwikkelaar Chronos vroeg eind 2020 een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Zoetermeer voor woningbouw op de plek van hotel/restaurant De Sniep aan de Broekwegschouw. Er was veel weerstand van de buurt tegen dit plan. Chronos en de gemeente hebben in juni 2021 besloten eerst met omwonenden te overleggen over de randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie en de aanvraag omgevingsvergunning te pauzeren. Een klankbordgroep van buurtbewoners heeft volgens de gemeente ‘intensief meegepraat over de thema’s die de buurt belangrijk vond: de hoogte van het gebouw, de schaduwwerking, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen’.

 

De gemeente zegt te hebben geprobeerd bij de formulering van de randvoorwaarden tegemoet te komen aan de grootste bezwaren van de omwonenden. Wethouder Ronald Weerwag (portefeuille Wonen): “Zonder de bijdrage van de klankbordgroep waren er geen randvoorwaarden gekomen voor een ander bouwplan dan het oorspronkelijke plan van Chronos met vijftien bouwlagen. We kunnen helaas niet volledig tegemoet komen aan de wensen van de klankbordgroep. De klankbordgroep wil bijvoorbeeld een bouwplan met een maximale hoogte van drie tot vier bouwlagen. Op basis van de randvoorwaarden kan Chronos nu een gebouw van maximaal zeven bouwlagen in de hoek bij het Binnenpark realiseren en maximaal drie tot vier bouwlagen aan de zijde van de Broekwegschouw.”

Vervolg
Als de gemeenteraad de randvoorwaarden heeft vastgesteld, kan Chronos met een aangepast bouwplan komen. Daarna volgt de afhandeling van de aangevraagde omgevingsvergunning en kan Chronos een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning starten.

Artikel op zoetermeersdagblad.nl

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]