Gemeente Zoetermeer grijpt in: beide woontorens De Sniep worden gehalveerd

Gemeente Zoetermeer grijpt in: beide woontorens De Sniep worden gehalveerd

De hoogste woontoren op de plek van De Sniep mag maximaal zeven bouwlagen krijgen. De andere slechts drie tot vier verdiepingen. Beide worden dus gehalveerd, als het aan de gemeente ligt.

Silvester van der Hansz 17-01-23, 07:02

Maximaal vier bouwlagen zien omwonenden als de grens. Het liefst hebben ze helemaal geen woontorens, maar blijft het karakteristieke gebouw van het inmiddels gesloten restaurant, hotel en partycentrum De Sniep behouden. Dat laatste lijken ze te kunnen vergeten, omdat ontwikkelaar Chronos twee woontorens op die plek wil bouwen. De gemeente Zoetermeer heeft echter ‘spelregels’ opgesteld voor het nieuwbouwproject.

Het college van b en w heeft besloten dat het hoogste gebouw niet hoger dan 7 verdiepingen mag zijn. Het complex wordt bovendien gasloos en krijgt een binnentuin. In de nieuwe plannen staat ook dat er een voorkeur is voor levensloopbestendige woningen voor de zogenaamde empty nesters uit Buytenwegh en De Leyens. Er komt een wandelroute vanaf de rotonde over het terrein van het gebouw naar het Binnenpark. Bewoners en bezoekers parkeren onder een verdiept aangelegd parkeerdek. Het dak van het parkeerdek wordt onderdeel van de groene wandelroute naar het Binnenpark. De gemeenteraad gaat hier later over het eindoordeel over vellen.

Onderzoek

Eerder opperde Chronos een nieuwe weg met een inrit op de Zwaardslootseweg en een uitrit op de Broekwegschouw. De gemeente ziet liever een in- en uitrit vanaf de Zwaardslootseweg. Later dit jaar wil de gemeente een onderzoek doen naar de rotonde en de aansluiting met de omliggende wegen. Eén van de mogelijkheden is om de ontsluiting met de Aïdaschouw aan te passen naar een T-splitsing met verkeerslichten.

Toen ontwikkelaar Chronos eind 2020 een omgevingsvergunning aanvroeg bij de gemeente voor woningbouw op de plek van De Sniep kwamen omwonenden direct in opstand. De Sniep oogt klassiek, maar het witte gebouw is slechts 23 jaar oud. De voormalige boerderij brandde in 1998 af, waarna de huidige De Sniep uitgroeide tot een begrip in de stad. Tijdens een uitverkoop bleek het zeer geliefd onder Zoetermeerders.

Vooral omwonenden willen het niet tegen de vlakte zien gaan. De gemeente pauzeerde de aanvraag, omdat eerst de buurt werd gehoord. Tijdens meerdere sessies kon een klankbordgroep van buurtbewoners, genaamd Monoliet, meepraten over onder meer de hoogte van het gebouw, de schaduwwerking, parkeerproblemen en verkeersveiligheid. Na enkele bijeenkomsten liet Chronos al weten concessies te willen doen door de appartementengebouwen flink te verlagen, waarbij één zelfs wordt gehalveerd, van 8 naar 4 bouwlagen (12 meter), en de ander van 15 naar 10 bouwlagen (30 meter) wordt gereduceerd. De gemeente gaat nu dus nog een stapje verder.

pastedGraphic.png

Zo ziet Monoliet de plannen het liefst. Bij de ene toren gaat dat dus lukken, bij de hoogste niet. © Monoliet

,,Zonder de bijdrage van de klankbordgroep waren er geen randvoorwaarden gekomen voor een ander bouwplan dan het oorspronkelijke plan van Chronos met 15 bouwlagen”, meldt woonwethouder Ronald Weerwag. ,,We kunnen helaas niet volledig tegemoet komen aan de wensen van de klankbordgroep. De klankbordgroep wil bijvoorbeeld een bouwplan met een maximale hoogte van 3 tot 4 bouwlagen. Op basis van de randvoorwaarden kan Chronos nu een gebouw van maximaal 7 bouwlagen in de hoek bij het Binnenpark realiseren en maximaal 3 tot 4 bouwlagen aan de zijde van de Broekwegschouw. We doen het samen, dat vind ik heel erg belangrijk.”

Aangepast bouwplan

Nadat de gemeenteraad over de randvoorwaarden heeft gestemd, kan Chronos met een aangepast bouwplan komen. Daarna kan de procedure voor het wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden gestart. Chronos was niet bereikbaar voor commentaar.

Artikel online achter Paywall op AD.nl

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]