Interview met Robin Paalvast

Door: Ad Groenendaal; Gepubliceerd 2 mei 2019 in de Postiljon

Wonen

“Zoetermeer heeft evenals de rest van ons land een enorm woningtekort”, zegt Paalvast. “Een van de afspraken in ons coalitieakkoord is: een betere doorstroming op de woningmarkt. In oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Daarin worden 14 locaties genoemd waar versneld gebouwd kan worden, met name in het centrum.  Ik ben er best trots op dat we zo snel nadat het college geïnstalleerd is we een vliegende start hebben gemaakt met die woningbouwagenda. 

Dat is een heel belangrijke stap, omdat we echt vaart willen maken”, belooft Paalvast. “Er moet meer gebouwd worden maar de doorstroming moet óók op gang komen. We hebben laten onderzoeken dat je met doorstroming eigenlijk de meeste verhuisbeweging krijgt, dus dáár zetten we nu vol op in. We zijn nu aan het uitwerken hoe we dat zo concreet mogelijk kunnen maken en ik ben met de woningcorporaties bezig om hele duidelijke prestatieafspraken te maken, zoals elk jaar.

Bouwen voor de doelgroepen die prioriteit hebben, jongeren, empty-nesters en middeninkomens”, laat hij weten. “Voor doorstroming gaan we gezamenlijk een doorstroommakelaar aannemen en die moet met name de empty-nesters verleiden om hun eengezinswoning te verruilen voor een mooi appartement. Dat is lastig omdat ze in hun buurt willen blijven wonen. Als er ergens nieuwbouw komt in hun buurt dan willen we kijken of de empty-nester voor een appartement als buurtgeïnteresseerde voorrang kan krijgen op anderen, zó maak je ruimte voor bijvoorbeeld jongeren of stelletjes”, legt Paalvast uit. “We gaan echt sturen en laten het niet meer over aan de markt, dat zie ik als winst”. Op welke termijn zijn er resultaten te zien? “Het duurt sowieso jaren”, meent Paalvast. “Bestemmingsplannen, goede voorbereidingen, dat is onze horizon. Maar als we nú beginnen, weten we zeker dat we straks de vruchten kunnen plukken”, zegt hij enthousiast.

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]