Omwonenden niet blij met bouwplannen De Sniep

Hotel restaurant De Sniep heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van 132 appartementen. Omwonenden zijn niet blij met de komst van twee woontorens aan het Binnenpark en beraden zich op stappen om zich te verenigen tegen deze bouwplannen.

Omwonende Dimitri van Hoven: “Er is vanuit de ontwikkelaar nog helemaal niet met de buurt gecommuniceerd over deze plannen, alles wat wij weten komt uit de media. Die informatie heb ik gedeeld in onze appgroep van de buurt, daar kwam nogal wat reactie op! Wij hebben nu een groep van 60 mensen die tegen deze plannen zijn, allemaal met hun eigen redenen.”

Bestemmingsplan

Op dit moment heeft het terrein van De Sniep de bestemming ‘horeca’, het bouwen van woningen mag hier dus niet op dit moment. De ontwikkelaar heeft een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om te mogen bouwen. 
Dimitri: “Pas na de toetsing op wetgeving en haalbaarheid komen wij als omwonenden in beeld om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad heeft hier 26 weken de tijd voor. We hebben gelukkig dus nog wel even om ons te organiseren.”

Participatie

Er is nog geen overleg geweest met de omwonenden over de bouwplannen, wel heeft de ontwikkelaar een online woon-wensen enquête gehouden, die werd ingevuld door 199 geïnteresseerden. Wonen nabij het park wordt door de geïnteresseerden in deze enquête gezien als zeer belangrijk, evenals dicht bij het centrum en voorzieningen. De enquête is vooral ingevuld door mensen die hier graag willen gaan wonen, niet door omwonenden die er op dit moment al wonen.

Dimitri: “Met drie omwonenden hebben we zelf een korte enquête verspreid onder de buurtbewoners hier om in kaart te brengen wat de verschillende bezwaren zijn. De hoogte wordt veel genoemd, zulke hoge woontorens van wel 46 meter hoog, dat past hier helemaal niet! Evenals parkeeroverlast en het feit dat er in één keer honderden bewoners bij komen in dit stukje wijk. We bekijken nu welke kennis er aanwezig is bij de bewoners. Als er iemand bij is met veel kennis van verkeer, of goede contacten met de gemeente, dan ligt het voor de hand dat die persoon dat stukje gaat oppakken. Zo staan we samen sterker dan ieder apart.”

De gemeente heeft de omwonenden onlangs een brief gestuurd met daarin de informatie over de vergunningsaanvraag.

Bron: https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/20204-omwonenden-niet-blij-met-bouwplannen-de-sniep

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]