Gemeenteraad aan zet over bouwplannen de Sniep

De gemeenteraad is nu aan zet bij de beslissing rond de woontorens op het terrein van De Sniep in De Leijens. Ontwikkelaar Chronos Participatie BV wil op de plaats waar nu hotel-restaurant De Sniep staat twee woontorens bouwen, met 132 appartementen.

Deze locatie heeft nu de bestemming horeca, er mogen dus niet zomaar woningen gebouwd worden. Chronos heeft nu bij de gemeente een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning te krijgen voor het bouwen van de twee woontorens.
Chronos Participatie BV heeft gekozen voor een uitgebreide Wabo-procedure (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor de vergunning, dit is iets anders dan een wijziging van het bestemmingsplan. Bij een Wabo-procedure blijft de onderliggende bestemming namelijk bestaan en elke nieuw verzoek om afwijking wordt daaraan getoetst. De ontwikkelaar heeft voor deze procedure gekozen, omdat dan op het verzoek om afwijking van het bestemmingsplan en het onderdeel bouwen tegelijk kan worden beslist.

Verklaring van geen bedenkingen
De bevoegdheid om de omgevingsvergunning te verlenen ligt bij het college. Echter, als het college deze vergunning zou willen verlenen, moet eerst de raad verklaren dat er geen bedenkingen tegen het plan zijn: de zogeheten Verklaring van geen bedenkingen. Deze verklaring van geen bedenkingen kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad heeft 26 weken de tijd om te beslissen over de verklaring.
De ontwikkelaar heeft bij zijn aanvraag dan ook een uitgebreide Ruimtelijke onderbouwing geschreven.

Ruimtelijke onderbouwing
Volgens Chronos Participatie BV past het bouwplan perfect in de ambities van de Provincie en de gemeente om meer woningen te bouwen, de woningnood is hoog in de regio. In de Woningbouwagenda en Woningbouwprogrammering van Zoetermeer is een groeiopgave opgenomen van 10.000 woningen tot 2030 op binnenstedelijke locaties, waarvan zo’n 2.000 woningen in het centrumgebied van Zoetermeer.
Ook gaat het bouwplan in op de Hoogbouwvisie van de gemeente Zoetermeer, daarin staat aangegeven waar in de stad hoogbouw – een gebouw van 30 m of hoger – mogelijk, gewenst of ongewenst is. In de Hoogbouwvisie zijn aan de verschillende zones in de stad maximale bouwhoogten toegekend. De bouwlocatie ligt naast het centrum, in een gebied dat aangeduid is als de ‘suburbane zone’, naast de stedelijke kernzone. In deze suburbane zone ligt het accent op laagbouw.
Chronos Participatie BV vindt dat de locatie van de Sniep in aanmerking komt voor een uitzondering op de maximale bouwhoogte omdat het project de stedenbouwkundige structuur ondersteunt. Het ligt namelijk aan de rand van de wijk en kan dienen als markering van de wijk (entree).

Bron: https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/20212-gemeenteraad-aan-zet-over-bouwplannen-de-sniep

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]