Monoliet is druk bezig..

Beste buurtbewoners. Het is even stil geweest op de website van Monoliet. Dat betekend echter niet dat we achterover zijn gaan leunen. Verre van dat.
Diverse bewoners hebben na de bijeenkomst bij Dekker zitting genomen in de klankbordgroep.. De gesprekken binnen deze groep lopen nu, tussen de gemeente en de bewoners die deelnemen.. Dat is goed.. Eindelijk is er en soort van “participatie”. Ook diverse leden van Monoliet nemen daar deel aan..

Monoliet heeft ook niet stil gezeten. Er is een brief uit gegaan naar alle lijsttrekkers / partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2022. Diverse partijen hebben hun standpunt al kenbaar gemaakt aan Monoliet m.b.t. de Sniep / Chronos plannen.. Deze zullen we binnenkort delen, zodra deze voor zover mogelijk allemaal binnen zijn.

Kijk dus zo nu en dan op deze website en blijf zo op de hoogte.. Vragen: Mail ons dan naar info@monoliet.net

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]