Bijeenkomst: ‘Randvoorwaarden woningbouwontwikkeling De Sniep’

27 oktober organiseert de gemeente de eerste bijeenkomst gewijd aan de plannen omtrent De Sniep.

Projectontwikkelaar Chronos wil onze buurtentree ontsieren met twee hoge woontorens, op de plaats van hotel De Sniep. De bestemming van die kavel is laagbouw horeca, maar de ontwikkelaar probeert met een speciale procedure om dit bestemmingsplan heen te werken. Monoliet zet zich in om het laagbouw-aspect van de Leyens in Zoetermeer te bewaren.

Bijeenkomst 27 oktober

De gemeente Zoetermeer heeft na herhaald protest van buurtgenoten besloten om de buurt ’te betrekken bij het bepalen van de randvoorwaarden voor woningbouw’ via een aantal bijeenkomsten (brief). Veel te snel mondt een participatieproces als dit uit in de vraag of de bloembakken geel of groen worden. Wij zeggen dat de door de gemeente voorgestelde participatie allereerst moet gaan over de kernvraag: Is de Leyens de juiste wijk voor hoogbouw?

Laat weten hoe u over de toekomst van uw buurt denkt en kom naar de bijeenkomst! Meld u zich NU aan bij de gemeente: stuur uw naam en email aan projectenpmv@zoetermeer.nl

De locatie voor de bijeenkomst is Dekker Zoetermeer, Scheglaan 12.

Laat ons weten wat U er van vindt: Vul onze korte enquête in!

Hoe kijken wij ertegenaan?

De werkgroepen van Monoliet Zoetermeer concentreren zich op deelaspecten van de plannen. Ze hebben in voorbereiding op de bijeenkomst een korte visie geschreven:

Zie je hier straks de blauwe lucht nog?

Lees onze visie op..

Lees ook onze..

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]