Status update De Sniep – Juli 2023

Beste Lezers,

Op 15 mei 2023 zijn de randvoorwaarden voor woningbouw op de locatie van De Sniep tijdens de Gemeenteraadsvergadering goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad. Wij hadden als Monoliet liever anders gezien, echter de coalitie wil bouwen, bouwen, bouwen. Daarnaast voelden we ons erg gesteund door een aantal kritische partijen en de opkomst van bewoners. Dank daarvoor.

Maar toch, er is door Monoliet wel degelijk een en ander bereikt. Een lijstje:

  • De bouw van 2 torenflats is van de baan. Gebouw mag nu max 7 verdiepingen hoog zijn volgens de aangenomen randvoorwaarden.
  • De omgevingsvergunning die Chronos in december 2020 heeft ingediend is door de gemeente afgewezen.
  • Chronos moet nu een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. (met strengere milieueisen dan voor 2021 het geval was)
  • Middels een aantal Amendementen die aangenomen zijn tijdens de raadsvergadering moet het gebouw aan nog meer eisen voldoen.
  • Wethouder Weerwag heeft beloofd dat er bij een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning van Chronos een nieuw participatietraject gestart gaat worden met omwonenden. (zie pagina 32 van de notulen)

Wilt u de raadsvergadering terug kijken en of stukken van de raadsvergadering inzien, dan kan dat hier. Tot slot hebben we voor u nog de notulen.

Voor Monoliet is het vanaf nu afwachten of en wanneer Chronos met een nieuw plan komt (nieuwe aanvraag omgevingsvergunning) en hoe dat gebouw er deze keer uit gaat zien. Zodra dat het geval is, melden we ons weer op deze website en via onze nieuwsbrief. Monoliet blijft dus actief !

Schroom niet ons te benaderen als u vragen heeft via info@monoliet.net

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]