Spelregels voor nieuw plan woningbouw De Sniep

De gemeente heeft na overleg met buurtbewoners vastgelegd waaraan een plan voor woningbouw op de plek van hotel/restaurant De Sniep aan de Broekwegschouw moet voldoen. Het gebouw mag niet hoger zijn dan 7 verdiepingen, wordt gasloos en energiezuinig, met een ‘groene’ afwerking en krijgt een binnentuin.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zogenoemde randvoorwaarden voor woningbouw voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd.

In de randvoorwaarden staat ook dat er een voorkeur is voor levensloopbestendige woningen voor de zogenaamde empty nesters uit de wijk Buytenwegh de Leyens. Verder komt er een mooie wandelroute vanaf de rotonde over het terrein van het gebouw naar het Binnenpark. Bewoners en bezoekers parkeren onder een verdiept aangelegd parkeerdek. Het dak van het parkeerdek wordt onderdeel van de groene wandelroute naar het Binnenpark. Vanaf de Zwaardslootseweg komt er een in- en uitrit naar de nieuwe appartementen.
De gemeente wil dit jaar een onderzoek starten naar de rotonde en de aansluiting met de omliggende wegen. Eén van de mogelijkheden is bijv. om de ontsluiting met de Aïdaschouw aan te passen naar een T-splitsing met verkeerslichten. Tijdens het onderzoek wordt ook bekeken of de in- uitrit aan de Zwaardslootseweg inderdaad mogelijk is.

Overleg met de buurt

De Sniep plannen woontorens

Ontwikkelaar Chronos vroeg eind 2020 een omgevingsvergunning aan bij de gemeente voor woningbouw op de plek van hotel/restaurant De Sniep aan de Broekwegschouw. Er was veel weerstand van de buurt tegen dit plan. Chronos en de gemeente hebben in juni 2021 besloten eerst met omwonenden te overleggen over de randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie en de aanvraag omgevingsvergunning te pauzeren. Een klankbordgroep van buurtbewoners heeft intensief meegepraat over de thema’s die de buurt belangrijk vond: de hoogte van het gebouw, de schaduwwerking, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. De gemeente heeft geprobeerd bij de formulering van de randvoorwaarden tegemoet te komen aan de grootste bezwaren van de omwonenden.

Wethouder Ronald Weerwag (portefeuille Wonen): ”Zonder de bijdrage van de klankbordgroep waren er geen randvoorwaarden gekomen voor een ander bouwplan dan het oorspronkelijke plan van Chronos met 15 bouwlagen. We kunnen helaas niet volledig tegemoet komen aan de wensen van de klankbordgroep. De klankbordgroep wil bijvoorbeeld een bouwplan met een maximale hoogte van 3 tot 4 bouwlagen. Op basis van de randvoorwaarden kan Chronos nu een gebouw van maximaal 7 bouwlagen in de hoek bij het Binnenpark realiseren en maximaal 3 tot 4 bouwlagen aan de zijde van de Broekwegschouw. We doen het samen, dat vind ik heel erg belangrijk.”

Vervolg

Als de gemeenteraad de randvoorwaarden heeft vastgesteld kan Chronos met een aangepast bouwplan komen. Daarna volgt de afhandeling van de aangevraagde omgevingsvergunning en kan Chronos een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning starten.

Artikel op Zoetermeer Actief.

Aanbevolen artikelen

[instagram-feed]